Van die redakteur...

ReanLaat los tog net … Daar is baie dinge in ’n mens se lewe wat jy kan laat los. Jy kan jou wrokke teen ander laat los, jou bitterheid oor dit wat ander jou aangedoen het, jou onvergifnis en die pyn wat dit veroorsaak. En jy kan jou vrees vir die toekoms laat los. ’n Mens kan jou afhanklikheid van iets of van ander laat los. Daar is baie nuttige dinge in die lewe, maar daar is ook baie goed wat jy dink nuttig is, maar wat eintlik net bydra tot die las wat jy dra. Hoe meer goed jy het, hoe meer dinge het jy om jou oor te bekommer. Minder dinge beteken meestal minder stres. Wanneer jy ’n sielkundige besoek...

Lees meer >>> Van die redakteur


Wees ingelig!

Cleve-Cheney

Die tweede uitgawe van Laatlos/Off the Grid is nou elektronies beskikbaar op ons webwerf en almal wat die eerste uitgawe gelees het, het waarskynlik reeds besef dié tydskrif is ‘n andersoortige publikasie. Laatlos be­vorder vrye denke, onafhanlikheid en selfstandigheid en is ver verwyderd van die “gewone” media waaraan mense blootgestel word. Wat word met “vrye denke” bedoel? Jy mag miskien daarvan bewus wees dat daar voortdurende druk op ons is om nie vir ons self te dink nie of om nie onafhanlik te wees nie en dat mense as gevolg hiervan baie beïnvloedbaar is en té maklik die status quo aanvaar... Lees meer >>> Kommentaar


Lees aanlyn

NB: Click on the image above. Buy a subscription of your choice. To acces the online issues please use your username and password to login. Sellect LEES TYDSKRIF AANLYN to get access.
NB: Klik op die prentjie hierbo. Koop die inskrywing van jou keuse. Om die aanlyn tydskrif te lees gebruik asb jou geruikernaam en sleutelwoord en teken in. Kies dan  LEES TYDSKRIF AANLYN


Waar is Laatlos te koop?

Kies hierdie skakel of kyk by Blaai rond... hier bo links


Huidige uitgawe

CoverSept Oct2014b

main

Don’t trust what the experts say. They are only human and base their opinions on what they know. When something happens that is outside their frame of reference they are quick to backtrack and make excuses. Ebola is a case in point. Time and time again medical experts have said that “although Ebola is a virulent and deadly disease with a mortality rate of up to 90%, it is easily contained”. Now they are eating their words... read more in the upcomming issue


uitstappieHoeveel mense smag nie na ’n unieke wilderniservaring nie? Waar vind ’n mens nog ongerepte natuur binne die raamwerk van ’n beroep, ’n beperkte aantal verlofdae en beperkte fondse? Dit lyk asof TV-reekse oor die “laaste” wildernisgebiede al hoe gewilder raak, met lugfotografie van kilo­meter op kilometer se onherbergsame wildernis. Dis vir my gerusstellend om te weet hierdie plekke bestaan nog... read more in the upcomming issue


KruieMaar eers ’n taalles om die terminologie beter te verstaan: phyto in Engels of fito in Afrikaans kom van die Griekse woord vir plant, naamlik phuton. Wanneer die Afrikaanse woord “fitoterapie” dus letterlik vertaal word, beteken dit die gebruik van plante om mense te behandel. Daar is byna meer spesies in die planteryk as wat daar mense op aarde is – en baie van die plante wat bestaan, is nog nie eers geïdentifiseer, gedokumenteer of geanaliseer nie... read more in the upcomming issue

Om meer te sien >>> Uittreksels

Eerste uitgawe

pic1

How would you and your family cope with no electricity from the grid? Strangely enough rural people who have no electricity are in some ways better prepared for disasters resulting in grid shut down because they have learned to live independently of it. In contrast most urbanized societies have become totally dependent on the grid and only realize how vulnerable they are when electricity supply is interrupted or stops....


pic2We all use harnessed natural energy in our day to day living. Fuel in your car, electricity, wind to turn a windmill to pump water – without energy we cannot and would not survive for long. We are sometimes unaware that we are harnessing natural energy to assist and help us in the tasks of everyday life. When we hang up washed clothes to dry we are harnessing both wind and solar energy to get the job done. If you stand in warm sunshine on a cold day or look for a breezy spot to cool off on a hot day you are harnessing the power of natural forces to your benefit...


pic4

Ons gesin van twee het onlangs gegroei tot drie, met die aankoms van‚ ’n jong dame met‚ ’n besondere belangstelling in die wereld. Ons voorliefde vir rugsak en kamp uitstappies na afgeleë gebiede het ons aangespoor om maniere te vind om dieselfde tipe ondervindings op kleiner skaal te geniet saam met ons babadogter Gabriele. Die voorbereiding (alhoewel onwetend) begin eintlik lank voor sy haar verskyning in die wereld gemaak het.
Omdat water allernoodsaaklik vir oorlewing is...


Om meer te sien >>> Uittreksels

Advertensie pryse

LAATLOS/OFF THE GRID bied groot besparings indien advertensies vooruit bespreek word.

Grootte  
Dubbelblad R24 500 per plasing
Agterblad R24 000 per plasing
Bladsy 3 R19 000 per plasing
Bladsy 2: R18 000 per plasing
Agter binneblad R15 500 per plasing
Volblad R14 000 per plasing
Halfblad R8 000 per plasing
Kwartblad R4 500 per plasing
Kredietkaart R2 500 per plasing
1 /2 Kredietkaart R1 200 per plasing
"Smalls" R200 per centimetre


  
      
            
            
     
        
       
   
    
        
              

 

Al die bogenoemde pryse sluit belasting in.

Om te adverteer klik hier >>> Bestel Form